01/01/1970 00:00
สรุปผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี 2558 โดยคณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (2015 Article IV Consultation)

01/01/1970 00:00


01/01/1970 00:00
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 ชะลอลงจากปี 2556 ตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แต่เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้บริโภคและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ผนวกกับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐ ที่ปรับดีขึ้นจากปีก่อน และขยายตัวค่อนข้างสูงในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อจากรายได้เกษตรกรที่ลดลงจากผลของราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ตกต่ำ และภาระหนี้ของภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ทำให้การบริโภคฟื้นตัวได้ช้า สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.26 ขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.7

01/01/1970 00:00
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 4 ปี 2557
ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ตามการลงทุนภาคเอกชนจากภาคการก่อสร้างเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายงบลงทุนของภาครัฐ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนยังทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ตามกำลังซื้อจากรายได้เกษตรกรที่ลดลง ขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรยังขยายตัว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.14 ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.4

01/01/1970 00:00
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

01/01/1970 00:00
สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ปี 2557

01/01/1970 00:00
สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

01/01/1970 00:00
ข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนธันวาคม 2557

01/01/1970 00:00
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2557

01/01/1970 00:00
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 28 มกราคม 2558

01/01/1970 00:00


01/01/1970 00:00


01/01/1970 00:00


01/01/1970 00:00


01/01/1970 00:00